Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 Khoa Kiến trúc

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Viện Đai học Mở Hà Nội; vào 8h30' sáng 09 tháng 05 năm 2018, tại hội trường 402, Khoa Kiến trúc đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2017

 Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 của Viện Đai học Mở Hà Nội; vào 8h30' sáng 05 tháng 05 năm 2017, tại hội trường 402, Khoa Kiến trúc đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 với sự có mặt của Ths. KTS Võ Thùy Dung - Phó trường Khoa Phụ trách, ThS Ngô Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2016

 Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học,…

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2014 - 2015 Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học