Hôi nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021 Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội

Căn cứ Kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2020-2021, 8h00' ngày 23/4/2020 Khoa Kiến trúc tổ chức hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020-2021

Đề tài “Nghiên cứu tổ chức cảnh quan kiến trúc tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân” đạt giải nhất NCKH SV cấp trường 2020 - 2021

Căn cứ kết quả Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2020-2021 của Khoa Kiến Trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức ngày 23/4/2021, đề tài “Nghiên cứu tổ chức cảnh quan kiến trúc tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân” của nhóm sinh viên năm thứ tư gồm Trần Thị Thu Thương, Phạm Thế Anh và Ngô Văn Kiện

Hội đồng xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

 Ngày 06/05/2020 , Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội đồng xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020 nhóm ngành Khoa học tự nhiên  theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 4293/KH-ĐHM ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020”. 14h00 Thứ năm, ngày  23/4/2020 Khoa Kiến tổ chức hội nghị trực tuyến NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch số 4293/KH-ĐHM ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2019-2020”

Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Thông báo tiến độ thực hiện NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc thực hiện tiến độ NCKH sinh viên năm học 2019 - 2020

Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

Đề tài NCKH do sinh viên tự chọn, có thể được phát triển từ các bài tập lớn, tiểu luận môn học, là một phần trong đề tài NCKH các cấp do một hoặc một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc giảng viên đề nghị sinh viên nghiên cứu theo hướng đề tài của mình. Sinh viên tự chọn giảng viên hướng dẫn (GVHD) hoặc Khoa bố trí GVHD cho sinh viên

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2019

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2019, tại hội trường B, Trường Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2019 với sự có mặt Ths.KTS Võ Thùy Dung - Phó trưởng Khoa Phụ trách, ThS Ngô Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa

Lịch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa năm 2019

Căn cứ kế hoạch triển khai NCKH sinh viên năm học 2018-2019, Ban lãnh đạo khoa thông báo lịch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp khoa như sau

Kết quả báo cáo đề cương Nghiên cứu khoa học sinh viên 2019

Ngày 20/3/2019 Hội đồng duyệt Đề cương NCKH sinh viên năm 2019 đã xem xét, góp ý kiến và phê duyệt 05 đề tài

Lịch duyệt đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học 2019

HĐ khoa thông báo lịch làm việc của hội đồng duyệt đề cương chi tiết NCKH như sau: Thời gian 10h30’ thứ  tư ngày 20/03/2019, Địa điểm P401 – Khoa Kiến trúc

Kế hoạch triển khai NCKH sinh viên năm 2019

Căn cứ kế đề xuất đề tài NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019. Khoa Kiến Trúc thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

Đánh giá đề cương NCKH của SV:  thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2019

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 Khoa Kiến trúc

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018 của Viện Đai học Mở Hà Nội; vào 8h30' sáng 09 tháng 05 năm 2018, tại hội trường 402, Khoa Kiến trúc đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2017

 Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 của Viện Đai học Mở Hà Nội; vào 8h30' sáng 05 tháng 05 năm 2017, tại hội trường 402, Khoa Kiến trúc đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 với sự có mặt của Ths. KTS Võ Thùy Dung - Phó trường Khoa Phụ trách, ThS Ngô Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2016

 Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2015 – 2016 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học,…

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2014 - 2015 Khoa Kiến trúc - Viện Đại học Mở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học