Thư mời tham dự Cuộc thi thiết kế đồ dùng thiết yếu TNG năm 2020

Công ty Cổ phần và Đầu tư thương mại TNG phát động: "Cuộc thi thiết kế đồ dùng thiết yếu TNG năm 2020"