Kế hoạch tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc HOU năm 2021” và hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/04” Khoa Kiến trúc

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 được tổ chức nhằm mục đích khơi dậy niềm đam mê đọc sách và khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa Kiến Trúc

Kế hoạch nghỉ Tết âm lịch và đón Xuân Tân Sửu năm 2021

Kế hoạch số 567/KH-ĐHM ngày 18/01/2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v nghỉ Tết âm lịch và đón Xuân Tân Sửu năm 2021