Kế hoạch Workshop thiết kế pano "Chào mừng năm mới 2020"

Góp phần đổi mới nội dung hoạt động của LCĐ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em sau những giờ học.

Tạo điều kiện cho các em sinh viên trong Khoa  có dịp giao lưu, học hỏi; khơi dậy cho các em niềm đam mê và trí sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu và khả năng làm việc nhóm

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2019 - 2020

Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020; Căn cứ Kế hoạch số 5200/KH-ĐHM ngày 18/11/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2019 - 2020

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên ĐHHCQ giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020 (mới)

Căn cứ Kế hoạch năm học 2019 – 2020; Căn cứ Kế hoạch số 4846/KH-ĐHM ngày 30/10/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm học 2019 - 2020