Kết quả học tập tích lũy Khóa 23 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015/2016

14/01/2016 11:03

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2016

THÔNG BÁO

(Kết quả học tập tích lũy Khóa 23 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2015/2016)

Chi tiết sinh viên tải về file đính kèm tại đây.

Sinh viên có thắc mắc về điểm, tập hợp cho cán bộ lớp theo mẫu đính kèm (tải về) nộp về Văn phòng Khoa, cơ sở 2 (gặp thầy Lâm) trước ngày 23/01/2016.

* Ghi chú: Sinh viên thường xuyên truy cập Website để cập nhật thông tin

 

(976 lượt xem)