Thông báo thu học phí muộn học kì I năm học 2018-2019

07/09/2018 10:35

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: 05/TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08  năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v thu học phí  muộn học kì I năm học 2018-2019)

            Căn cứ quyết định số 1971/QĐ-ĐHM ngày 04 tháng 06 năm 2018 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm 2018-2019,

            Khoa Kiến Trúc- Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo thu học phí muộn  kì I năm học 2018-2019 như sau:

1.      Đối tượng:

Các sinh viên có đơn xin nộp muộn hợp lệ, các sinh viên có sự chênh lệch học phí sau khi tăng học phí (Môn vật liệu xây dựng, danh sách tải về tại đây)

2.       Thời gian đóng học phí:

                  Thứ 4  (12/9/2018) từ 8h00 đến 11h00

3.    Phương thức thu học phí:

Sinh viên nộp trực tiếp tại cơ sở học: Tầng 4 tòa nhà An & Huy

            Đề nghị sinh viên chú ý đóng học phí đóng tiền học phí đúng thời hạn đã quy định.

Trân trọng cảm ơn.

 

TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA

ThS. Võ Thùy Dung

 

 


(199 lượt xem)