Khoa Kiến trúc tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2017 – 2018

18/01/2018 04:15

     Thực hiện công văn số 242/KH-ĐHM ngày 12/12/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2017 – 2018. Ngày 18 tháng 1 năm 2018 Khoa Khoa Kiến Trúc đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2017 – 2018. Nội dung tuần sinh hoạt công dân bao gồm:  Nâng cao nhận thức của sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII ; Phổ biến các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; định hướng chương trình khởi nghiệp cho sinh viên; Phổ biến cho sinh viên nội dung Bộ Luật lao động, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức ; Phổ biến nội dung các Quy chế, Quy định mới về công tác đào tạo và công tác sinh viên đối với sinh viên đại học hệ chính quy; Phổ biến các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; Trang bị một số kiến thức về việc làm, kỹ năng tìm việc và làm việc hiệu quả do các giảng viên có uy tín trình bày.

ThS Ngô Thanh Tùng - Phó Trưởng Khoa Kiến trúc phát biểu khai mạc

TS Đàm Trọng Tùng - Học viện kỹ thuật quân sự

GS Nam Jin Hyang - Tổ chức IYF

TS Trần Văn Duy - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

     Cũng trong tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa Khoa Kiến Trúc đã trao 05 phần thưởng khuyến khích học tập, 04 phần thưởng Đồ án xuất sắc và 14 phần thưởng dành cho các bạn có thành tích cao trong NCKH.

     Một số hình ảnh trao phần thưởng cho các sinh viên có thành tích cao:


(912 lượt xem)