Kế hoạch chấm sơ khảo và bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2018

15/01/2018 01:55

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch chấm sơ khảo và bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2018)

Căn cứ kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018. Ban chủ nhiệm Khoa Kiến trúc thông báo lịch chấm ĐATN năm 2018 như sau:

Sơ khảo ĐATN 14h00 thứ ba ngày 23/01/2018 –  Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (Danh sách đính kèm)

Bảo vệ  ĐATN 8h30 thứ bảy ngày 27/01/2018 – Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

  YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG ĐATN TẠI HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO:

  1. ĐATN  thể hiện 5 đến 10 bản vẽ trên khổ giấy A0 dán trên bìa cứng 3 mm theo đúng yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật (Các thông tin về tên khoa, trường và đề tài TN ở phía trên; khung tên ở góc phải phía dưới).
  2. Thuyết minh khổ A3 kèm theo toàn bộ bản vẽ (1 bản in đen trắng).

YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG ĐATN TẠI HỘI ĐỒNG CHÍNH THỨC:

  1. Các bản vẽ khổ A0 đã chỉnh sửa theo góp ý tại HĐ sơ khảo có đầy đủ chữ ký của GVHD.
  2. Thuyết minh khổ A3 kèm theo toàn bộ bản vẽ (1 bản in màu và 2 bản đen trắng có chữ ký của GVHD).
  3. 01 đĩa CD chứa các nội dung trên.

CÁC YÊU CẦU KHÁC (nộp trước ngày )

  1. Tóm tắt toàn bộ khối lượng đồ án TN bố cục vào 02 trang A4 để in tuyển tập ĐATN năm 2018 và gửi file vào địa chỉ phuong1368@gmail.com (Theo mẫu đính kèm).
  2. Bản đánh giá và chấm điểm của GVHD (Theo mẫu đính kèm) nộp cho cô Linh tại CS2 (SĐT: 0946123293).
  3. Bản sao bằng Tốt nghiệp THPT.
  4. Đơn đề nghị xét tốt nghiệp có dán ảnh (Theo mẫu đính kèm)

CHÚ Ý:

  • Sinh viên phải nộp đầy đủ khối lượng theo hướng dẫn và đúng thời hạn quy định.

· Các sinh viên không tham gia và không đạt điểm 5 tại Hội đồng sơ khảo sẽ không được tham gia hội đồng chính thức.

Mẫu đính kèm tải về tại đây.

 

BCN KHOA KIẾN TRÚC

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(269 lượt xem)