Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2017 - 2018

15/01/2018 01:39

Kế hoạch Tuần SH CDSV giữa và cuối khóa NH 2017-2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội tải về tại đây.

Chương trình chi tiết Khoa Kiến trúc tải về tại đây.


(180 lượt xem)