Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 - Hướng tới chuỗi hoạt động cao điểm chào mừng 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội

10/01/2018 02:46

Ngày 29/12, tại Nhà văn hóa sinh viên Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017.

Đến tham dự chương trình có GS.TS Nguyễn Kim Truy – Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn; PGS.TS Phạm Minh Việt - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng; PGS.TS Lê Văn Thanh - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng. Về phía lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội và các tổ chức đoàn thể có: PGS.TS Nguyễn Mai Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Trương Tiến Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Các Phó Viện trưởng: TS Nguyễn Thị Nhung, TS Dương Thăng Long; ThS Khổng Thị Uyên - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; ThS Đỗ Ngọc Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên; cùng các đại biểu đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Hội đồng tư vấn, các tổ chức chính trị xã hội; lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm và gần 350 công chức, viên chức, người lao động trong toàn Viện.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung - Phó Viện trưởng trình bày cáo báo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Viện

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 do TS Nguyễn Thị Nhung – Phó Viện trưởng trình bày. Báo cáo nhấn mạnh những kết quả đạt được của Nhà trường trong năm vừa qua, đồng thời chỉ ra những thời cơ, thách thức và kế hoạch hoạt động năm 2018. Trong đó, báo cáo nêu bật các thành tựu về tự chủ trong hoạt động của Nhà trường nói chung và tự chủ môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh nói riêng cùng với các thành tựu về tuyển sinh và việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Năm 2017 cũng là năm diễn ra thành công Đại hội Công đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội, bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo của các tổ chức đoàn thể. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Nhung tập trung vào trình bày các nhiệm vụ có đột phá trong hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội.

Bà Hoàng Thị Ngân Anh - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trình bày báo cáo công tác tài chính của Viện năm 2017

Trong chương trình, đại biểu tham dự được nghe và trao đổi về Báo cáo công tác tài chính năm 2017 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 do lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày. Theo đó, công tác tài chính của Nhà trường luôn được giữ vững, ổn định và có tích lũy. Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 có nhiều nét mới phù hợp với điều kiện tự chủ theo quyết định mới của Chính phủ. Dự thảo trước đó đã được triển khai lấy ý kiến tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động cấp đơn vị.

Tiến sĩ Trần Thị Thu Phong - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trình bày dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2017 của Nhà trường do ThS Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày. Báo cáo nêu rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở của Viện Đại học Mở Hà Nội được thực hiện nghiêm túc. Công tác công khai, minh bạch thông tin được đảm bảo trong mọi hoạt động của Nhà trường, đặc biệt  trong lĩnh vực tài chính và nhân sự. Năm 2017, không có đơn thư khiếu nại nào liên quan đến hoạt động của Nhà trường đã một phần minh chứng rõ nét cho sự công khai, minh bạch và thực hiện dân chủ tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2017

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017 nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ cơ sở cho dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018. Các ý kiến đưa ra nhiều vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường như công tác đào tạo; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính và cơ sở vật chất; công tác sinh viên…

Thạc sĩ Khổng Thị Uyên – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp tại Hội nghị cấp cơ sở

Cùng với những ý kiến đóng góp tại Hội nghị cấp cơ sở do ThS Khổng Thị Uyên – Chủ tịch Công đoàn trình bày, Hội nghị còn được lắng nghe các ý kiến trao đổi trực tiếp với nhiều tâm huyết của công chức, viên chức và người lao động.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thanh - giảng viên Khoa Đào tạo Sau Đại học đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trao đổi và kết luận Hội nghị, TS Trương Tiến Tùng – Viện trưởng đánh giá cao những cống hiến của toàn thể công chức, viên chức và người lao động cho sự phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội trong một năm vừa qua. Thay mặt cho tập thể sư phạm nhà trường, Viện trưởng Trương Tiến Tùng cảm ơn cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong trong năm 2017 đã có nhiều cố gắng, sáng tạo hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đưa ra.

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng - Viện trưởng trao đổi với đại biểu tham dự Hội nghị

Viện trưởng trân trọng cảm ơn những ý kiến đóp góp tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động từ cơ sở cho đến hội nghị cấp Viện. Những ý kiến đóng góp thể hiện được trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Nhân dịp năm mới 2018, TS Trương Tiến Tùng chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên trong toàn Viện sẽ đoàn kết, đoàn kết hơn nữa, cùng nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để gặt hái được nhiều thành công, hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993-03/11/2018).

Nguồn: Viện Đại học Mở Hà Nội 


(134 lượt xem)