Giới thiệu khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội

17/11/2014 08:32

LỜI GIỚI THIỆU

Khoa Kiến trúc được thành lập ngày 14/8/2014 theo Quyết định số 406 / QĐ-ĐHM của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. (Nay là Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội, trước đây là ngành kiến trúc thuộc khoa Tạo dáng công nghiệp - Viện Đại học Mở Hà Nội từ năm 1995-2014).

Mục tiêu

Đào tạo có chất lượng sinh viên đại học chính quy ngành kiến trúc đáp ứng được yêu cầu của xã hội

Tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu về kiến trúc và quy hoạch

Đẩy mạnh các hoạt động nghề nghiệp về thiết kế ngay trong quá trình đào tạo nhằm tạo khả năng thích ứng nhanh với công việc của kiến trúc sư.

Lĩnh vực

Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch và thiết kế ứng dụng

Phương hướng

Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo chính quy nhằm đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động của ngành kiến trúc và quy hoạch

Tăng cường các hoạt động NCKH và sản xuất thực tế

Nghiên cứu phát triển các loại hình đào tạo nhằm đáp ứng được nhiều đối tượng học tập trong xã hội về mỹ thuật và thiết kế

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng tư vấn khoa học

  1. GS.TSKH Ngô Thế Thi – Chủ tịch hội đồng
  2. PGS. TS Nguyễn Nam- Ủy viên
  3. PGS.TS Doãn Minh Khôi -Ủy viên

Ban chủ nhiệm khoa

  1. ThS KTS Võ Thùy Dung – PCN phụ trách Khoa
  2. ThS Ngô Thanh Tùng – PCN Khoa

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo phù hợp với người học và nhu cầu của xã hội, tạo điều kiện cho sinh viên có khả năng giải quyết các nhiệm vụ thực tế của kiến trúc ngay trong thời gian học tại trường, tạo điều kiện thích ứng nhanh chóng với  môi trường làm việc sau tốt nghiệp.

Chương trình đào tạo cho sinh viên nhiều khả năng lựa chọn công việc như thiết kế kiến trúc, tư vấn thiết kế, quản lý thiết kế, nghiên cứu kiến trúc, giám sát thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế…

Chương trình đào tạo: Tải về tại đây.

Chuẩn đầu ra: Tải về tại đây.

Quy định đào tạo: tải về tại đây.

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên cơ hữu thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều trường đại học trong và ngoài nước, giúp sinh viên tiếp cận với các kiến thức tiên tiến và tạo một môi trường trao đổi kiến thức tốt nhất cho cả sinh viên và giảng viên.


(8443 lượt xem)