Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2014 - 2015

02/04/2015 10:22

            Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 của Viện Đai học Mở Hà Nội; Khoa Kiến trúc đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm học 2014 – 2015 với các nhiệm vụ trọng tâm như đào tạo, phong trào sinh viên, nghiên cứu khoa học,… Trong đó phong trào NCKH của sinh viên được Khoa đặc biệt chú trọng quan tâm. Ngay từ đầu năm học Khoa đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào NCKH đến toàn thể sinh viên các khóa trong Khoa và tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau như: Website, bảng tin, qua kênh Đoàn TN – Hội sinh viên. Ngày 31 tháng 3 năm 2015 đã diễn ra Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên tại hội trường A - Viện Đại học Mở Hà Nội. Hội nghị đã thành công tốt đẹp với 7 trên 12 đề tài được chọn báo cáo chính thức tại hội nghị. Kết quả như sau:

 


(1006 lượt xem)