Thông báo ra đề Đồ án chuyên ngành

04/09/2018 04:20

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v ra đề Đồ án chuyên ngành)

      Căn cứ kế hoạch năm học của Viện Đại học Mở Hà Nội, kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019, Lịch ra đề Đồ án chuyên ngành cho sinh viên K22 như sau:

1/ Đồ án nhóm bảo tồn kiến trúc: 8h00 thứ sáu 7/9/2018 tại Địa điểm học chuyên đề

2/ Đồ án nhóm quy hoạch: sáng thứ sáu 7/9/2018 sau giờ chuyên đề quy hoạch

3/ Đồ án nhóm công trình dân dụng: 13h00 thứ năm 6/9/2018 tại P404

      Danh sách phân công tại file đính kèm (tải về tại đây). Đề nghị sinh viên cập nhật và theo học đúng ĐA chuyên ngành đã đăng ký

 

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung

*Ghi chú:

       - Sáng thứ sáu ( 7/9/18) 

Thầy Phạm Minh Hoàng - ĐA bảo tồn 

Thầy Nguyễn Xuân Nghĩa - ĐA quy hoạch

      - Chiều thứ 5 ( 6/9/18) Ra đề ĐA chuyên ngành dân dụng 

13h00-14h40 Thầy Phạm Hồng Hà  

15h00- 16h40 Cô Nguyễn Lam Giang


(376 lượt xem)