Sự kiện Diễn thuyết Kiến trúc Hiroshi Naito & Cuộc thi Kiến trúc 2018 của TOTO

09/10/2018 05:00

1. Cuộc thi Thiết kế Kiến trúc: "Phần hồn" của đô thị - Tái thiết kế không gian công cộng trong đô thị

- Đối tượng tham dự: Sinh viên / Kiến trúc sư trẻ

- Thời gian nộp bài: 15/9 - 25/10
Chi tiết về Cuộc thi tải về tại đây

2. Sự kiện Diễn Thuyết Kiến trúc TOTO Architect Talk 2018: Chất & Hồn trong Kiến Trúc
- Diễn giả: KTS Hiroshi Naito

- Thời gian: 15:30 - 20:00 | Ngày 8/12/2018 (thứ 7)
- Địa điểm: Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội
- Đơn vị tổ chức: TOTO Việt Nam & TOTO Gallery MA
- Đơn vị bảo trợ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

*Đăng ký tham gia sự kiện hoàn toàn MIỄN PHÍ, tại website: https://totoinformationcenter.com/


(295 lượt xem)