Kết quả học tập tích lũy Khóa 20, 21, 22 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014/2015

12/02/2015 06:31

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015

THÔNG BÁO

(Kết quả học tập tích lũy Khóa 20, 21, 22 tính đến hết học kỳ 1 năm học 2014/2015)

Chi tiết sinh viên tải về file đính kèm tại bảng dưới đây:

Bảng điểm tổng hợp K20 Tải về
Bảng điểm tổng hợp K21 Tải về
Bảng điểm tổng hợp K22 Tải về

Sinh viên có thắc mắc về điểm, tập hợp cho cán bộ lớp theo mẫu đính kèm (tải về) nộp về Văn phòng Khoa, cơ sở 2 (gặp thầy Lâm) trước ngày 15/03/2015.

* Ghi chú: Sinh viên thường xuyên truy cập Website để cập nhật thông tin

 


(1889 lượt xem)