Thông báo thu học phí kì I năm học 2018-2019

31/08/2018 10:53

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:    04  /TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31  tháng 08  năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v thu học phí kì I năm học 2018-2019)

            Căn cứ quyết định số 1971/QĐ-ĐHM ngày 04 tháng 06 năm 2018 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm 2018-2019,

            Khoa Kiến Trúc- Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo mức thu học phí  kì I năm học 2018-2019 (Danh sách tải về tại đây) như sau:

  1. Mức thu:

Các lớp  K22, K23, K24 ( tuyển sinh trước năm 2017) :

305.000đồng /1 Tín chỉ

Khóa K25, K26 và các sinh viên học trả nợ ghép lớp

341.000 đồng/ 1 Tín chỉ

Sinh viên các khóa nộp theo số tín chỉ đăng ký thực tế.

            2.   Thời gian đóng học phí:

                  Thứ 5  (6/9/2018) từ 8h00 đến 12h00

  1. Phương thức thu học phí:

Sinh viên nộp trực tiếp tại cơ sở học: Tầng 4 tòa nhà An & Huy

            Đề nghị sinh viên chú ý đóng học phí đóng tiền học phí đúng thời hạn đã quy định.

Trân trọng cảm ơn.

 

TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA

ThS. Võ Thùy Dung

 

(483 lượt xem)