Hôi nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020 - 2021 Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội

03/06/2021 12:31

Căn cứ Kế hoạch của Trường Đại học Mở Hà Nội về hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2020-2021, 8h00' ngày 23/4/2020 Khoa Kiến trúc tổ chức hội nghị NCKH sinh viên năm học 2020-2021 với sự có mặt của toàn thể các thầy cô giáo trong Khoa và các bạn sinh viên. Hội nghị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và kết thúc vào 11h30' cùng ngày. Chúc mừng các đề tài nghiên cứu của các bạn sinh viên được HĐ đánh giá rất tốt và có tính thực tiễn cao.

Hội nghị diễn ra thành công với 1 Giải nhất, 2 giải khuyến khích. Danh sách và kết quả cụ thể như sau:

TT

Sinh viên/Nhóm sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dẫn

Giải cấp Khoa

1

Trần Thị Thu Thương

Phạm Thế Anh

Ngô Văn Kiện

K25KT

Tổ chức cảnh quan kiến trúc tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân (Tải về)

ThS.KTS Phạm Minh Hoàng

Nhất

2

Nguyễn Hoàng Nam

K25KT

Nghiên cứu giải pháp kiến trúc tự lọc bụi cho không khí trong nhà (Tải về)

ThS.KTS Võ Thùy Dung

KK

3

Nguyễn Văn Đảm

Phạm Đức Thuận

Tạ Anh Dũng

K26KT

Giải pháp chống nóng từ vật liệu tái chế (Tải về)

ThS.KTS Dương Bích Phượng

KK

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 
 
 
 
 
 
 
 

(140 lượt xem)