Đề tài “Nghiên cứu tổ chức cảnh quan kiến trúc tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân” đạt giải nhất NCKH SV cấp trường 2020 - 2021

02/06/2021 11:32

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC CẢNH QUAN TUYẾN PHỐ CẤM CHỈ- TỐNG DUY TÂN" CỦA NHÓM SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC ĐẠT GIẢI NHẤT  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ kết quả Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2020-2021 của Khoa Kiến Trúc - Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức ngày 23/4/2021, đề tài “Nghiên cứu tổ chức cảnh quan kiến trúc tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân” của nhóm sinh viên năm thứ tư gồm Trần Thị Thu Thương, Phạm Thế Anh và Ngô Văn Kiện  do ThS. KTS Phạm Minh Hoàng hướng dẫn đã được đề nghị tham gia xét chọn giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2021 của Trường Đại học Mở Hà Nội. Đây là hoạt động hàng năm của nhà trường kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ 18/5 nhằm vinh danh giảng viên và sinh viên đam mê nghiên cứu.

Tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân là tuyến phố thuộc ô phố giao thoa giữa khu phố cổ và khu phố Pháp của Hà Nội. Trải qua lịch sử phát triển, tuyến phố giờ đây đã trở thành một khu phố ẩm thực với các dịch vụ ăn uống phát triển. Việc khai thác dịch vụ tuyến phố đang diễn ra một cách tự do. Bảo tồn những giá trị của di sản đô thị Hà Nội nói chung và tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân nói riêng là việc làm rất cần thiết, quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, nhóm sinh viên đã lựa chọn giải pháp nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc - cảnh quan tuyến phố Cấm Chỉ - Tống Duy Tân theo hướng phát triển du lịch. Với mục tiêu là nhận diện các giá trị về di sản kiến trúc - đô thị. Nhóm sinh viên đã tiến hành khảo sát, phân loại các chức năng hoạt động trên toàn bộ khu vực nghiên cứu. Sử dụng phương pháp chồng lớp bản đồ tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển khu vực khu phố cổ và ngõ Cấm Chỉ - Tống Duy Tân và từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn những giá trị hiện hữu của khu phố với định hướng phát triển được du lịch và ẩm thực. ( Trích báo cáo NCKH của nhóm )

Được đánh giá cao về tính thực tiễn, đề tài đã đạt giải Nhất cấp trường. Xin chúc mừng nhóm nghiên cứu. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm. Thành tích của các em là một đóng góp cho  phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Kiến Trúc và Trường Đại học Mở Hà Nội. Chúc các em tiếp tục đam mê nghiên cứu và tiếp tục thành công !

Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học tại http://conf.hou.edu.vn/lknkhcn/)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(244 lượt xem)