Thông báo kế hoạch tổ chức hội đồng chính khảo bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

17/05/2021 02:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: … /TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2021

 

 

 

 

THÔNG BÁO

(V/v kế hoạch tổ chức hội đồng chính khảo bảo vệ Đồ án tốt nghiệp )

Do diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng theo Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 02/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Hướng dẫn số 2376/HD-ĐHM ngày 11/5/2021 về đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch COVID-19,

Căn cứ kết quả hội đồng sơ khảo ngày 14/5/2021, khoa Kiến trúc thông báo Hội đồng bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chính khảo như sau:

Thời gian 7h30 thứ hai  ngày 24/5/2021

Link phòng hội đồng sẽ gửi trước ngày Hội đồng diễn ra.

Danh sách hội đồng tải về tại đây.

Công tác chuẩn bị hội đồng như sau:

1/ Sinh viên hoàn thiện khối lượng đồ án (lưu ý khối lượng tối thiểu ), liên hệ với Giáo viên hướng dẫn để nộp bài trước 12h00 ngày 20/5/2021.Thư ký hội đồng sẽ liên hệ với GVHD và nhận điểm hướng dẫn qua thư điện tử từ ngày 20/5 đến hết ngày 21/5/2021, vì vậy sinh viên cần liên hệ với GVHD để nộp bài đúng thời hạn trên. Điểm của GVHD và điểm của hội đồng sơ khảo là điều kiện được bảo vệ chính thức.

2/ Nộp thuyết minh file PDF, bản vẽ file CAD và bản vẽ file ảnh chất lượng cao gửi vào đia chỉ https://drive.google.com/drive/folders/166D-tKRtOeU0yLN1IMCfi9ed8tXMwFmB?usp=sharing trước 12h00 ngày 20/5/2021 theo đúng danh sách phân công hội đồng. ( file kèm theo) Tên file = tên sinh viên in hoa không dấu - mã sinh viên.

3/ Chuẩn bị đầy đủ thiết bị để thực hiện bảo vệ trưc tuyến. Hệ thống LMS của trường chỉ dành riêng cho các tài khoản hou.edu.vn vì vậy sinh viên cần kiểm tra trước khi bảo vệ.

4/ Sinh viên lưu ý khối lượng bản vẽ tối thiểu ( 10 bản A0) và thuyết minh ( file PDF) có đầy đủ bản vẽ đã hoàn thành bố cục dàn trang.

 Mọi hỗ trợ khi cần xin liên hệ theo số điện thoại: 0243.6231782 - 0246.2886133 trong giờ hành chính hoặc giáo vụ khoa để được giải đáp.

Nơi nhận:

  • Cán bộ, giảng viên 
  • Sinh viên  (để t/h);
  • Lưu VT.

KHOA KIẾN TRÚC

 Võ Thùy Dung

 

 
 
 

(620 lượt xem)