Công văn và kế hoạch Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021

19/04/2021 10:13

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG UƠNG

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số  28  -KH/BĐT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021

Tiếp nối thành công của Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2020 trên mạng xã hội VCNet, nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2021 trên mạng xã hội VCNet.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

- Góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức cuộc thi phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khách quan, tiết kiệm.

- Bảo đảm tính lan tỏa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực tham gia dự thi.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian: Từ 10h00 ngày 6/4/2021 đến 9h00 ngày 20/9/2021.

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng VCNet.

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 1 đề thi trắc nghiệm (bao gồm 10 câu hỏi) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Thí sinh tham gia dự thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNet.

3. Đối tượng

Mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước có tài khoản VCNET (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi).

          Độ tuổi dự thi: Từ đủ 14 tuổi trở lên.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng

- 02 giải Nhì: Mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng

- 03 giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

 (Người nhận giải thưởng có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (Cơ quan thường trực Cuộc thi):

- Thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành các văn bản liên quan đến Cuộc thi.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu (Kế hoạch, Thể lệ, Thông cáo báo chí của Cuộc thi; Câu hỏi, Đáp án thi) và tổ chức thực hiện Cuộc thi.

- Giữ vai trò đầu mối trong công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên mạng VCNet, trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí.

- Tổ chức Lễ phát động Cuộc thi.

2. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia

- Cử cán bộ chuẩn bị nội dung các câu hỏi và đáp án của Cuộc thi.

- Theo sát tiến trình tổ chức Cuộc thi và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

- Tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi.

3. Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (VTS)

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm Cuộc thi trên mạng VCNet, trong đó cho phép gắn ảnh, video clip vào các câu hỏi và đáp án.

- Đảm bảo phần mềm Cuộc thi và mạng VCNet hoạt động ổn định trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi.

4. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký Cuộc thi

4.1. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Cuộc thi gồm:

Đồng chí Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban;

Đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đồng Trưởng ban;

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực;

Đồng chí Ủy viên Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó trưởng Ban;

Thành viên Ban Tổ chức gồm: Một số đồng chí lãnh đạo Ban Biên tập, Ban chuyên môn của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

4.2. Ban Nội dung

Ban Nội dung Cuộc thi gồm: Một đồng chí trong Ban Biên tập Báo làm Trưởng ban; một đồng chí đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) làm Phó Trưởng ban và một đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, làm Phó Trưởng ban.

Thành viên Ban Nội dung gồm: Một số đồng chí lãnh đạo Ban chuyên môn, một số phóng viên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và một số chuyên viên của Bộ Giao thông vận tải.

4.3. Ban Thư ký

Gồm một số đồng chí lãnh đạo Ban chuyên môn, một số phóng viên, chuyên viên của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

5. Trao giải Cuộc thi và Tổng kết Cuộc thi

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả cuộc thi tuần (chậm nhất là 12h thứ hai hàng tuần) trên mạng xã hội VCNet, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trao tặng Giấy chứng nhận cho những cá nhân đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba hằng tuần.

- Hàng tuần, Ban Thư ký Cuộc thi sẽ gửi Giấy khen và Giấy chứng nhận cho những người đoạt giải qua đường bưu điện; đồng thời gửi tiền giải thưởng qua đường bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân của người đoạt giải.

- Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Thư ký Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

IV. KINH PHÍ

          - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chi trả: kinh phí xây dựng kế hoạch, thể lệ và các văn bản phục vụ Cuộc thi; kinh phí thiết kế banner Cuộc thi; kinh phí tổ chức phát động Cuộc thi; kinh phí họp mở giải thưởng, công bố giải thưởng hàng tuần; kinh phí hỗ trợ Ban Tổ chức, Ban Nội dung, Ban Thư ký cuộc thi.

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chi trả: kinh phí xây dựng bộ câu hỏi, đáp án trắc nghiệm; kinh phí giải thưởng; kinh phí tổng kết cuộc thi./.

Nơi nhận:

- Đ/c Lê Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo),

- Ủy ban ATGT Quốc gia,

- TCT GPDN Viettel (VTS),

- Ban Biên tập,

- Các ban, đơn vị,

- Lưu HC./. 

TỔNG BIÊN TẬP

 

Trần Doãn Tiến

 

 
 
 

(48 lượt xem)