Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 - 2021 Khoa Kiến Trúc

15/12/2020 02:18

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA

NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Kế hoạch số 4968/KH-ĐHM ngày 10/11/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2020 - 2021.

Sáng thứ 3 ngày 15 tháng 12 khoa Kiến Trúc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2020 – 2021.Đến dự với chương trình

Về phía Khách mời

  1. ThS Đào Anh Tuấn – Giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  2. ThS.KTS Nguyễn Mạnh Cường – Phó viện trưởng Viện quy hoạch kiến trúc & đô thị (UAI)
  3. ThS.KTS Trần Văn Thành – Đại diện công ty Sơn Hà Groud (SHAC)

Về phía Khoa Kiến Trúc:

Ths.KTS Võ Thùy Dung – Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Kiến Trúc

Cùng các thầy cô giáo và các bạn sinh viên các khóa K24,25,26,27.

 Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên sẽ nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên  trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo. Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Những câu hỏi của sinh viên xoay quanh làm thế nào để kìm chế được cảm xúc khi  phải nhận trọng trách lớn và áp lực công việc. Câu hỏi về kỹ năng xử lý tình huống, các câu hỏi về kiến thức, kỹ năng quan trọng, tối thiểu để làm được việc và rất nhiều câu hỏi hữu ích khác.
          Buổi giao lưu có ý nghĩa rất quan trọng đối với sinh viên, bởi việc học tập trên lớp mới chỉ cho sinh viên những khái niệm cơ bản, các quy tắc, quy luật, những quy trình lý thuyết, trong khi giao lưu với diễn giả cho sinh viên cảm nhận thực sự về áp lực công việc cũng như những yêu cầu, đòi hỏi về phía nhà tuyển dụng. Từ đó sinh viên có thể xác định rõ cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết, quan trọng hơn cả là thái độ học tập để sau này có thể đáp ứng được những yêu cầu của công việc.

Một số hình ảnh tại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên:

 

 


(78 lượt xem)