Kế hoạch cuộc thi Ký họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám

03/12/2020 05:38

KẾ HOẠCH

Cuộc thi Ký họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện Chương trình và Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về thành phố sáng tạo, được sự bảo trợ của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức Cuộc thi Ký họa Văn Miếu – Quốc Tử Giám để tìm kiếm những tác phẩm ký họa đẹp, giàu ý tưởng về các công trình kiến trúc, tượng thờ, hiện vật, khung cảnh,…của di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhằm:

- Hưởng ứng việc thực hiện các cam kết của Thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo- Góp phần phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám;

- Góp phần truyền thông hình ảnh di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám tới công chúng;

- Khuyến khích học sinh, sinh viên quan tâm, tìm hiểu về di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và các di sản văn hóa nói chung, sáng tạo các sản phẩm để phát huy giá trị di sản văn hóa.

2. Yêu cầu

Các tác phẩm ký họa đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật, hội họa, đúng chủ đề do Ban Tổ chức đề ra.

II.NỘI DUNG

1.Chủ đề

Ký họa Văn Miếu-Quốc Tử Giám

2. Đối tượng tham gia

Sinh viên thuộc các trường đào tạo ngành Kiến trúc và Quy hoạch tại Hà Nội, chủ yếu là trường Đại học Xây dựng,  Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Tư vấn không được tham gia dự cuộc thi.

3. Yêu cầu tác phẩm dự thi

a) Kích thước tác phẩm: Khổ A3 (420x297mm, theo chiều ngang) và khổ A4 (297x210mm, chiều đứng hoặc chiều ngang).

b) Số lượng tác phẩm:Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.

c) Thông tin tác giả trên tác phẩm:

Mặt trước tác phẩm không được ký tên hay bất cứ ký hiệu nào về thông tin của tác giả. Mặt sau tác phẩm cần ghi rõ và đầy đủ các thông tin về tác giả sau:

 • Họ và tên;
 • Giới tính;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Trường, lớp, mã số sinh viên;
 • Địa chỉ liên hệ (địa chỉ hiện tại đang ở để gửi thông báo);
 • Số điện thoại liên hệ (số di động);
 • Email liên hệ.

d) Các yêu cầu khác:

Tác phẩm là những sáng tác trong thời gian gần đây (01 năm kể từ thời điểm phát động cuộc thi), chưa gửi tham gia cuộc thi nào khác, chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào khác.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia dự thi không đúng thời gian quy định và về những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi tác phẩm tham gia dự thi.

4. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng gồm:

 • 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).
 • 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng).
 • 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).
 • 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).

Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho tất cả các tác giả có bài thi được chọn trưng bày triển lãm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

5. Sử dụng tác phẩm

Các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Sau cuộc thi, Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm để trưng bày triển lãm và cho các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám dưới mọi hình thức, trên mọi phương tiện thông tin đại chúng khi thấy phù hợp.

Nếu tác phẩm được xuất bản, Ban Tổ chức sẽ chi trả nhuận tranh 1.000.000 VNĐ / 1 tác phẩm được chọn (Một triệu đồng). Tác giả có tác phẩm được xuất bản phải chịu trách nhiệm chỉnh sửa tác phẩm theo ý kiến đóng góp của Hội đồng Nghệ thuật nếu có.

6. Trách nhiệm của tác giả

Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả tham dự cuộc thi. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền thưởng và giấy chứng nhận khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

7. Thời hạn tham dự và nộp tác phẩm

a) Thời hạn tham dự cuộc thi:

16h00, Thứ Năm, ngày 31/12/2020.

Đối với tác phẩm gửi qua đường bưu điện, thời gian được căn cứ theo dấu bưu điện tại nơi gửi.

b) Địa điểm nộp tác phẩm dự thi:

Phòng Giáo dục-Truyền thông, Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Địa chỉ: Số 58, phố Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38235601 (số máy lẻ 12).

Thông tin liên hệ: Bà Đường Ngọc Hà,  Tel: 0983050103  

8. Tổng kết , trao thưởng và trưng bày tác phẩm

Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo trên website: vanmieu.gov.vn và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Lễ tổng kết, trao thưởng và trưng bày các tác phẩm dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm 2021 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

 1. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ BAN THƯ KÝ

1. Ban tổ chức:

Ban Tổ chức cuộc thi gồm 05 thành viên là đại diện các đơn vị:

 • Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám: 02 người;
 • Văn phòng UNESCO tại Hà Nội: 01 người
 • Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng: 02 người.

2. Ban Giám khảo:

Ban Giám khảo có 05-07 thành viên, gồm:

 • 01 đại diện Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám;
 • 01 đại diện của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội
 • 01 đại diện Trường Đại học Xây dựng;
 • 01 đại diện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
 • 01-02 đại diện trường Mỹ thuật Hà Nội;
 • 01-02 đại diện Hội Mỹ thuật Hà Nội;

3. Ban Thư ký:

Ban Thư ký gồm 04 thành viên thuộc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

2. Các đơn vị thực hiện

a) Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám:

- Lập kế hoạch và chương trình tổ chức Cuộc thi, trình Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phê duyệt;

- Tạo điều kiện về địa điểm để thí sinh tham gia cuộc thi;

- Phối hợp cùng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng tổ chức cuộc thi (phát động cuộc thi, nhận tác phẩm, chấm điểm, công bố kết quả, trao giải thưởng,...);

- Làm đầu mối kết nối Ban Tổ chức, Giám khảo, Thư ký…, chủ động kết nối, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thành công Cuộc thi;

- Chuẩn bị điều kiện để trưng bày, giới thiệu các tác phẩm được chọn;

- Truyền thông về Cuộc thi.

b) Văn phòng UNESCO tại Hà Nội

- Phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng tổ chức cuộc thi (phát động cuộc thi, nhận tác phẩm, chấm điểm, công bố kết quả, trao giải thưởng, trưng bày tác phẩm...);

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức và đại diện chuyên trách các hoạt động liên quan khác.

c) Trường Đại học Xây dựng (Khoa Kiến trúc và Quy hoạch):

- Phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức cuộc thi (phát động cuộc thi, nhận tác phẩm, chấm điểm, công bố kết quả, trao giải thưởng, trưng bày tác phẩm...);

- Phối hợp tổ chức phát động và truyền thông về cuộc thi tại các trường;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức và đại diện chuyên trách các hoạt động liên quan khác.

3.Tiến độ

- Từ 12/10/2020 đến 25/11/2020: Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức Cuộc thi.

- 03/12/2020: Phát động Cuộc thi;

- Từ 05/12/2020 đến 31/12/2020: Nhận tác phẩm dự thi;

- Từ 04/01/2021 đến 08/01/2021: Tổ chức chấm thi;

- Dự kiến ngày 14/01/2021 Công bố kết quả và trao giải thưởng; Triển lãm các tác phẩm được chọn tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Số 58, phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

 1. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức cuộc thi, triển lãm, giải thưởng, truyền thông và các kinh phí liên quan khác: Kinh phí từ nguồn thu để lại của Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám năm 2021 và kinh phí xã hội hóa.

Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám kính trình Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phê duyệt kế hoạch.

   PHÊ DUYỆT CỦA SỞ VH&TT HÀ NỘI

 GIÁM ĐỐC 

Lê Xuân Kiêu

 Nơi nhận:

-Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (để b/c);

- Đồng chí Tô Văn Động – GĐ Sở (để b/c);

- BGĐ Trung tâm;

- Lưu VT.

Chi tiết tải về tại đây.

 

 

           


(95 lượt xem)