Thông báo đợt tốt nghiệp và thực tập nghề học kỳ 2 2019-2020(bổ sung danh sách)

28/12/2019 12:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO ĐỢT TỐT NGHIỆP VÀ THỰC TẬP NGHỀ

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên đủ điều kiện đã đăng ký làm Đồ án tốt nghiệp và thực tập nghề học kỳ 2 năm học 2019-2020 xem danh sách phân công GVHD đồ án tốt nghiệp (tải về tại đây)

Triệu tập 26 sinh viên đăng ký thực tập 8h00 sáng thứ hai ( 30/12/2019) Phòng 404 phân công thực tập nghề . Lưu ý

1/ Các sinh viên có nguyên vọng thực tập tại các cơ sở không thuộc danh sách khoa giới thiệu phải hoàn thành nộp Hồ sơ năng lực công ty trước ngày 28/12/2019 như đã thông báo.

2/ Sinh viên lựa chọn trong danh sách 8 công ty do khoa giới thiệu (tải về tại đây) và đăng ký trước ngày 30/12/2019 theo đc mail huongnt179@gmail.com

3/ Các sinh viên không hoàn thành đăng ký đúng hạn sẽ không được phân công thực tập.

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

       ThS KTS Võ Thùy Dung

 


(388 lượt xem)