Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm 2019 Khoa Kiến trúc

13/12/2019 04:57

Căn cứ Kế hoạch số 4846/KH-ĐHM ngày 30/10/2019 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm 2019. Vào lúc 8h30 ngày 13 tháng 12 năm 2019 tại Cơ sở đào tạo  Khoa Kiến trúc (tòa nhà An & Huy) đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm 2019;

 

Về phía khách mời có 

ThS Nguyễn Thanh Huyên- Giảng viên Trường Đại học Xây Dựng

TS Lương Văn Tuấn – Phó trưởng Khoa Luật Học Viện Phụ Nữ Việt Nam

ThS Phan Minh Tuấn – Phó trưởng phòng Công tác chính trị sinh viên

 Về phía Khoa có 

ThS Võ Thùy Dung – Phó trưởng phụ trách Khoa Kiến Trúc

ThS Ngô Thanh Tùng  Phó trưởng Khoa cùng các thầy cô giáo trong khoa và toàn thể các bạn sinh viên các khóa K23,24,25,26.

Kết thúc Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên sẽ nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên  trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.

 Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

 

(177 lượt xem)