Kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án tốt nghiệp ngày 3 tháng 11 năm 2019

04/11/2019 03:52

Khoa Kiến trúc thông báo Kết quả kiểm tra tiến độ Đồ án tốt nghiệp 03 tháng 11 năm 2019. 

Số sinh viên trong danh sách: 13, SV Đạt: 9, Vắng : 3

Chi tiết tải về tại đây.


(848 lượt xem)