Thông báo thu đề cương NCKH sinh viên năm học 2019-2020

30/10/2019 05:13

ĐTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LCĐ KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

Về việc thu đề cương NCKH sinh viên năm học 2019-2020

1. Thời gian: 9h00 – 10h00  thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2019

2. Địa điểm nộp: P410 Tòa nhà An & Huy, Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN

Đề nghị các nhóm khẩn trương hoàn thành đề cương và nộp cho Thầy Trung tại phòng 410 theo quy định.

Mẫu thuyết minh tải về tại đây.

                                                                                   Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

                                                                                              TM. BCH LCĐ KHOA

                                                                                                             BÍ THƯ

                                                                                                  ThS Ngô Mạnh Trung


(103 lượt xem)