Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

02/08/2019 10:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

 

Để chuẩn bị kế hoạch học tập Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020, BCN Khoa Kiến trúc thông báo khối lượng học tập và lịch đăng ký học phần như sau:

  1. Khóa học 2014 – 2019 (Lớp K22)

STT

HỌC PHẦN

SỐ TC

ĐKTQ

1

Thực tập tốt nghiệp

2

Không

2

ĐA tốt nghiệp

10

Tích lũy đủ 150TC

  1. Khóa học 2015 – 2020 (Lớp K23)

STT

HỌC PHẦN

SỐ TC

ĐKTQ

1

Đồ án chuyên ngành

4

Các đồ án

2

Chuyên đề kiến trúc

3

Không

3

Anh văn chuyên ngành

3

Anh văn HP3

  1. Khóa học 2016 – 2021 (Lớp K24)

STT

HỌC PHẦN

SỐ TC

ĐKTQ

Học phần học trước

1

Anh văn chuyên ngành

3

Anh văn HP3

 

2

Cơ học công trình

3

Cơ lý thuyết

 

3

Kinh tế xây dựng

2

Không

 

4

Thi công công trình

2

Không

 

5

Trang thiết bị công trình

3

Không

 

6

Đồ án công trình công nghiệp      

4

Kiến trúc nhà công nghiệp

 

7

Kết cấu công trình (dự kiến)

4

Cơ học công trình

 

8

Vật liệu xây dựng (dự kiến)

2

 

 Cơ học công trình

9

Tham quan kiến trúc

2

Không

 

  1. Khóa học 2017– 2022 (Lớp K25)

STT

HỌC PHẦN

SỐ TC

ĐKTQ

1

Tham quan kiến trúc

2

Không

2

Mỹ học

2

Không

3

Vẽ ghi

3

Không

4

Âm học kiến trúc

2

Không

5

Đồ án nhà ở 2

4

Đồ án nhà ở 1

6

Quy hoạch đô thị

3

Không

7

Giáo dục thể chất

5

Không

     5. Khóa học 2018– 2023 (Lớp K26)

STT

HỌC PHẦN

SỐ TC

ĐKTQ

1

Anh văn HP2

3

Anh văn HP1

2

Toán cao cấp HP2

2

Không

3

Cơ học công trình

3

Không

4

Kết cấu nền móng

2

Không

5

Cấu tạo kiến trúc

3

HHHH2&Vẽ kỹ thuật

6

Đồ án nhà ở 1

3

Kiến trúc nhà ở

7

Kiến trúc nhà công cộng

3

Không

Chú ý:

  • Sinh viên đăng ký học phải để ý điều kiện tiên quyết và Học phần học trước (ĐKTQ là học phần nào thì phải tích lũy được học phần đó, Học phần học trước  là đã học  học phần đó rồi nhưng không cần  tích lũy )
  • Sinh viên các lớp chính chú ý đăng ký online từ 8h00 ngày 05/08/2019 đến hết 17h00 ngày 09/08/2019
  • Sinh viên đăng ký online chú ý: học học phần nào thì đăng ký học phần đó, nếu đăng ký nhầm sẽ phải đóng tiền học phí
  • Ngoài các học phần theo kế hoạch, sinh viên đăng ký học ghép lớp sẽ đăng ký vào tuần học đầu tiên của học kỳ 1năm học mới (Từ ngày 19-23/8/19) với cô Hường tại CS2. Thời hạn đăng ký học ghép lớp cuối cùng là ngày 23/8/2019.

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

(Đã ký)

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(200 lượt xem)