Thông báo đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020

24/05/2019 03:05

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LCĐ KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên

- Đề tài NCKH do sinh viên tự chọn, có thể được phát triển từ các bài tập lớn, tiểu luận môn học, là một phần trong đề tài NCKH các cấp do một hoặc một số giảng viên, cán bộ nghiên cứu chủ trì hoặc giảng viên đề nghị sinh viên nghiên cứu theo hướng đề tài của mình. Sinh viên tự chọn giảng viên hướng dẫn (GVHD) hoặc Khoa bố trí GVHD cho sinh viên.

- Mỗi đề tài NCKH do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người (trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính), dưới sự hướng dẫn của giảng viên, cán bộ nghiên cứu.

- Mỗi sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện chính không quá 02 đề tài trong một năm học.

- Mỗi đề tài phải xác định GVHD chính (nếu đề tài có nhiều GVHD).

- Sinh viên nhận phiếu đăng ký theo mẫu tại VP Khoa, VP Đoàn hoặc trên Website Khoa  và nộp về VP Khoa.

2Hình thức trình bày, nội dung đánh giá và cách thức bảo vệ đề tài cấp Khoa

aHình thức trình bày

- Thuyết minh gồm 02 bộ: dài không quá 80 trang A4 (không tính mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục…), Font chữ Unicode – Time New Roman, kích cỡ chữ 13, lề trái 3cm, lề trên, lề dưới, lề phải 2cm, số thứ tự của trang ở phía trên và chính giữa trang.

+ Trên trang bìa thuyết minh phải có: Tên đề tài, mã số đề tài.

+ Tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có): tối đa là 40 trang; Tên các tác giả nước ngoài nêu trong báo cáo tổng kết phải viết theo đúng ngôn ngữ trong tài liệu nguyên bản được trích dẫn.

- 01 đĩa CD lưu đầy đủ nội dung nghiên cứu và hình chụp của SV/nhóm SV.

b. Nội dung đánh giá (Theo thang điểm 100)

- Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài (điểm tối đa là 15);

- Ý tưởng của đề tài và cách tiếp cận (điểm tối đa là 15);

- Mục tiêu đề tài (điểm tối đa là 10);

- Phương pháp nghiên cứu (điểm tối đa là 10);

- Kết quả nghiên cứu (điểm tối đa là 40);

- Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài (điểm tối đa là 10).

c. Cách thức bảo vệ đề tài cấp Khoa.

-  Sinh viên sau khi nộp đề tài sẽ được khoa thông báo về thời gian và địa điểm bảo vệ đề tài tại khoa.

 3. Tiến độ thực hiện

 - Nhận phiếu đăng ký thực hiện đề tài (Theo mẫu chung tải về tại đây) từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 27/6/2019 và nộp tại VP khoa Kiến trúc trong giờ hành chính hoặc đc mail manhtrungkt@hou.edu.vn ( bản mềm định dạng PDF)

 - Ngày 20/8/2019 : Công bố danh sách SV đăng ký thực hiện đề tài NCKH năm học 2019-2020 trên Website Khoa.

- Ngày 21/10/2019 : Sinh viên nộp đề cương chi tiết về VP Khoa.

- Ngày 25/3/2020: SV bảo vệ đề tài NCKH cấp khoa (theo lịch chi tiết sẽ thông báo sau).

II. QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN THAM GIA NCKH

- Hỗ trợ các đề tài đạt yêu cầu mức từ 500.000- 1.000.000 Đ/1 đề tài

- Các đề tài tham dự Hội nghị NCKH sinh viên sẽ nhận được giấy khen và giải thưởng của Khoa, mức thưởng 700.000 ( giải A) ; 500.000 ( giải B) ; 300.000 ( giải C)

- 02 đề tài đạt điểm cao nhất NCKH cấp Khoa sẽ được chọn gửi dự thi lên cấp trường. Giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường 1.000.000 ( giải A) ; 800.000 ( giải B) và 500.000 ( giải C)

- Các sinh viên tham gia NCKH sẽ được cộng điểm vào phiếu rèn luyện, là cơ sở để xét học bổng và các quyền lợi khác.

LCĐ Khoa Kiến Trúc  thông báo đến toàn thể Đoàn viên trong Khoa tích cực tham gia, hưởng ứng đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2019

BÍ THƯ

ThS Ngô Mạnh Trung

 


(426 lượt xem)