Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2019

06/05/2019 03:36

Vào ngày 04 tháng 05 năm 2019, tại hội trường B, Trường Đại học Mở Hà Nội đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kiến trúc năm 2019 với sự có mặt Ths.KTS Võ Thùy Dung - Phó trưởng Khoa Phụ trách, ThS Ngô Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa, các giảng viên và sinh viên trong Khoa. Báo cáo tại hội nghị gồm 5 đề tài đến từ sinh viên các lớp: K22 - 02 đề tài; K23 - 01 đề tài; K26 - 02 đề tài. Hội nghị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc với các kết quả đạt được như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CỦA  SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

TT

Sinh viên/Nhóm sinh viên 

Lớp

Tên đề tài

Giáo viên

hướng dẫn

Điểm trung bình của hội đồng đánh giá

Xếp loại đề tài của hội đồng đánh giá

Giải

cấp khoa

1

Trần Văn Trình

Vũ Việt Dũng

 

K22KT

Nghiên cứu không gian kiến trúc dành cho người cao tuổi - Ứng dụng cho mô hình nhà dưỡng lão tại Sóc Sơn

 

ThS.KTS Võ Thùy Dung

79,0

Khá

Nhất

2

Phan Thu Thảo

 

K22KT

Nghiên cứu cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội

ThS. KTS Nguyễn Thị Phương Yến

54,4

Đạt

Khuyến

khích

3

 

Nguyễn Quang Anh

Lê Công Hựu

Đỗ Minh Quang

Trần Thị Thu Thương

K23KT

Nguyên cứu các bài học về thiết kế đô thị trong quy hoạch khu phố Pháp tại đô thị Hà Nội

ThS. KTS Phạm Minh Hoàng

59

Đạt

Ba

4

Bùi Quang Đại

Đỗ Quang Việt

Phạm Đức Thuận

 

K26KT

Nhà vệ sinh công cộng dành cho người khuyết tật vận động

 

ThS. KTS Nguyễn Thị Phương Anh

66,4

Đạt

Nhì

5

 

Vương Bá Thìn

Nguyễn Văn Đảm

Nguyễn Xuân Tú

Tạ Anh Dũng

K26KT

Nghiên cứu tích hợp Nhà vệ sinh công cộng tại trạm xe buýt

ThS. KTS Nguyễn Thị Phương

Anh

57,2

Đạt

Khuyến

khích

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 


(469 lượt xem)