Kế hoạch tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp ngày 26/04/2019

24/04/2019 05:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp ngày 26/04/2019

  • Khoa Kiến trúc thông báo danh sách hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp khóa 2014-2019 (Tải về tại đây)

Lưu ý:

  • Các sinh viên có mặt 14h00 ngày 25/04/19 để làm công tác chuẩn bị ( ghim bài , dán bài vào bảng)
  • Ngày 26/04/19 sinh viên có mặt đầy đủ từ 7h30 để làm công tác chuẩn bị. Các sinh viên trong 2 hội đồng có số thứ tự từ 1 đến 6 phải tập kết bài, bảng đồ án trước phòng hội đồng chấm của mình trước 8h00.
  • Sinh viên ăn mặc trang phục gọn gàng (Nam: Sơ mi trắng quần âu đen, Nữ: Áo dài)

 

VĂN PHÒNG KHOA

 


(189 lượt xem)