Kế hoạch tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp xuất sắc

23/04/2019 05:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số: …/ TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức chấm Đồ án tốt nghiệp xuất sắc  

Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư khóa 2014-2019 thông báo các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đủ điều kiện tham dự Đồ án tốt nghiệp xuất sắc cấp cơ sở:

TT

Họ và tên sinh viên

Ngày sinh

Tên đề tài

1

Lê Khắc Hiếu

09/6/1996

Tòa nhà hỗn hợp Kim Mã Complex

2

Nguyễn Xuân Vinh

18/10/1996

Thiết kế Trường ĐH Mở Hà Nội

3

Nguyễn Hương Huyền

07/01/1996

Chợ Đồng Hới

4

Dương Thị Linh

23/01/1996

Trung tâm văn hóa lịch sử Hà Giang

5

Nguyễn Duy Sang

16/5/1995

Thư viện tổng hợp tỉnh Quảng Bình

6

Vũ Minh Thuỳ

22/5/1996

Quy hoạch khu tâm linh núi Ba Mẹ Con huyện Bắc Hà - Lào Cai

7

Trần Văn Trình

05/5/1995

Khu an dưỡng cho người cao tuổi Sóc Sơn

8

Dương Văn Tuấn

10/10/1995

Quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị Hữu Hòa

9

Lê Văn Vinh

02/12/1995

Quy hoạch cải tạo  Ngọc Trục- Đại Mỗ( Phường Đại mỗ, Từ Liêm, HN)

Hồ sơ tham dự gồm có :

  • 01 bộ thuyết minh và bản vẽ khổ A3 đóng gáy xoắn, bìa là phối cảnh công trình hoặc phối cảnh tổng mặt bằng và các thông tin như sau : Hồ sơ dự thi Đồ án tốt nghiệp xuất sắc cấp cơ sở năm 2019 / tên đề tài và mã số ( viết chữ in hoa)  (Để phục vụ cho việc chấm thi, trên hồ sơ bản vẽ và thuyết minh không ghi tên trường, tên sinh viên và giáo viên hướng dẫn mà điền mã số tự chọn  gồm 02 chữ cái và 04 chữ số (ví dụ: AH-2356).
  • CD có ghi file các bản vẽ định dạng .PDF, file thuyết minh .DOC và ảnh chân dung sinh viên (để phục vụ công tác in ấn phát hành thành tài liệu).
  • Phong bì có ghi mã dự thi ở ngoài và trong chứa
  • / Bản giới thiệu tóm tắt nội dung đồ án.

2/ Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu (tải về tại đây)

Thời gian nộp : 9h00-11h00 thứ năm ngày  02/5/2019

Địa điểm : VP Khoa Kiến trúc tầng 4 tòa nhà An và Huy

03 đồ án có kết quả cao nhất được gửi dự thi giải thưởng Loa thành và giải thưởng Hội Quy hoạch đô thị Việt nam.

Nơi nhận:

  • Các Giáo vụ Khoa (để thực hiện);
  • Sinh viên làm ĐATN (để thực hiện);
  • Lưu VP.

PTK PHỤ TRÁCH

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(325 lượt xem)