Kế hoạch và khối lượng thực tập nghề nghiệp dành cho sinh viên đăng ký tốt nghiệp tháng 8/2019 cập nhật 19/04/2019

16/04/2019 02:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

 ( Dành cho sinh viên đăng ký tốt nghiệp tháng 08/2019)

       1/ Các quy định chung:

 • Thời lượng : 02 tín chỉ ( 150 tiết /9 tuần)
 • Thời gian : Từ tuần 18/2019 đến hết tuần 26/2019
 • Đối tượng : Sinh viên đủ điều kiện đã tích lũy 158 TC thuộc chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành tháng 8/2012

2/ Quy định cụ thể:

 1. Về nội dung: 
 • Báo cáo mô tả công việc đã tham gia trong thời gian thực tập kèm theo bản chấm công và nhận xét của các cơ sở quản lý .
 • Hoàn thành bản tự giới thiệu năng lực nghề nghiệp ( Curriculum Vitae)

(Sinh viên chuẩn bị slides báo cáo trong thời gian từ 3 – 5 phút trước hội đồng)

 1. Về chất lượng :
 • Đảm bảo các tiêu chí đánh giá kiến thức và kỹ năng
 1. Về khối lượng:
 • Báo cáo : Tối thiểu 10 trang A4 kèm theo toàn bộ bản vẽ hoặc hình ảnh thể hiện công việc thực tập   
 • Bản tự giới thiệu năng lực nghề nghiệp : khổ A4 được thiết kế đầy đủ thông tin và in mầu

      3/ Kế hoạch thực hiện:

Tuần 17 (22 – 28/4/2019)

Đăng ký và phân công thực tập

Tuần 26 (24 – 30/6/2019)

Báo cáo thực tập nghề nghiệp

      4/ Hướng dẫn cụ thể:

1/ Đăng ký thực tập nghề nghiệp: Sinh viên tự lựa chọn một trong  những cơ sở thực tập đã được khoa thẩm định năng lực hành nghề và giới thiệu sinh viên thực tập. (Danh mục cập nhật 19/04/2019 tải về tại đây)

2/ Thời gian đăng ký từ 22-25/4/2019 (Mẫu đơn tải về tại đây)

3/ Kết thúc đợt thực tập sinh viên phải hoàn thành đầy đủ khối lượng ở mục 3 và có đầy đủ đánh giá của cơ sở thực tập trước khi ra hội đồng báo cáo.

5/ Các yêu cầu :

Sinh viên phải tuân thủ các quy định về thời gian và kỷ luật lao động của cơ sở trong thời gian thực tập .

Thực tập nghề nghiệp (2TC) được đánh giá bằng điểm của hội đồng bao gồm giảng viên và đại diện các cơ sở thực tập.

( Sinh viên phải hoàn thành và nộp đăng ký tại VP khoa Kiến trúc trước 16h00 ngày 25/4/2019)

                PCN PHỤ TRÁCH KHOA

                Ths KTS Võ Thuỳ Dung


(251 lượt xem)