Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 3 năm học 2018 – 2019

25/03/2019 10:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký khối lượng học tập học kỳ 3 năm học 2018 – 2019)

Để chuẩn bị kế hoạch học tập Học kỳ 3, năm học 2018 – 2019, BCN Khoa Kiến trúc thông báo mở các lớp kỳ phụ, mỗi lớp tối thiểu 20 sinh viên.

Thời gian nhận đơn: Từ 26/3 /2019, tại văn phòng Khoa_ An Huy.

*Chú ý:

- Sinh viên kiểm tra kỹ ĐKTQ (điều kiện tiên quyết), HPHT( Học phần học trước) trước khi đăng ký.

- Việc nộp học phí qua tài khoản ngân hàng quá nhiều sai sót, mất nhiều thời gian của khoa. Do vậy bắt đầu từ kỳ 3 cán bộ ngân hàng và kế toán của Khoa sẽ thu trực tiếp tại cơ sở học tập. 

- Sinh viên đặc biệt lưu ý nếu nộp tiền qua tài khoản ngân hàng sẽ không truy lĩnh lại được và không có tên trong danh sách học. 

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PCN PHỤ TRÁCH KHOA 

ThS.KTS Võ Thùy Dung

 


(128 lượt xem)