Kết quả kiểm tra tiến độ đồ án Tốt nghiệp đợt 2 2019

21/03/2019 06:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2

Số sinh viên trong danh sách: 35

Số sinh viên đạt: 19

Số sinh viên cần bổ sung khối lượng: 5

Sinh viên vắng không lý do sẽ không được tiếp tục làm Đồ án tốt nghiệp

Chi tiết tải về tại đây.

* Ghi chú: Tất cả những sinh viên chưa hoàn thiện hồ sơ, cần hoàn thiện hồ sơ trước 16h00, thứ 2 ngày 25/03/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Võ Thùy Dung

 


(609 lượt xem)