Lịch thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm học 2018 - 2019

12/03/2019 11:07

*Ghi chú: Địa điểm thi tại Khoa Điện tử - Thông tin, địa chỉ: số 62, phố Phan Đình Giót, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.


(205 lượt xem)