Đối thoại giữa lãnh đạo Khoa Kiến trúc với sinh viên năm học 2018-2019

27/02/2019 10:08

Căn cứ Kế hoạch số 4922/KH-ĐHM ngày 06/12/2018 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 2018 - 2019; Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-KTr ngày 24/12/2018 của Khoa Kiến trúc về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kết quả tổ chức đối thoại cấp Lớp. Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2019 tại cơ sở học tập Khoa Kiến Trúc tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên năm học 2018-2019:

Về phía đại diện Trường Đại học Mở Hà Nội:

1.ThS Lương Tuấn Long - Trưởng phòng công tác chính trị & sinh viên

2.ThS Trần Thị Hải Hiền - Phó phòng KHTC

3.ThS Dương Hoài Văn - Phó trưởng  phụ trách phòng quản lý đào tạo

4.ThS Lê Trường Sơn - Trưởng phòng khảo thí & QLCL

5.ThS Trần Tiến Dũng - Trưởng phòng tổ chức hành chính

6.ThS Đỗ Ngọc Anh - Bí thư ĐTN nhà trường

Về phía đại diện Khoa Kiến Trúc :

ThS Ngô Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa Kiến Trúc và toàn thể thầy cô trong Khoa, cùng  60 bạn sinh viên ưu tú được bầu từ  các lớp

Đối thoại giữa Lãnh đại Khoa với sinh viên là dịp thường niên nhằm tạo ra diễn đàn thông tin trực tiếp giữa Lãnh đạo Khoa với sinh viên, giúp lãnh đạo Khoa nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn của các bạn sinh viên trong giai đoạn học tập tại Khoa; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao hoạt động của Khoa.

ThS Ngô Thanh Tùng - Phó trưởng Khoa Kiến Trúc đọc báo cáo tổng kết đối thoại cấp lớp năm học 2018-2019 và giải đáp những câu hỏi nhận được từ các em sinh viên trong năm học 2018-2019.

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn xây dựng. Các thầy cô cũng đã có sự chia sẻ rất thân thiện, thiết thực và chân thành với các bạn sinh viên. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên được đối thoại trực tiếp với các thầy cô, bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình. Qua buổi đối thoại này, Lãnh đạo khoa sẽ có thêm những thông tin phản hồi một cách khách quan về quá trình đào tạo, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, các hoạt động ngoại khóa của sinh viên. Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ giáo viên trong Khoa có kế hoạch và biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.


(165 lượt xem)