Thông báo thu học phí kì I năm học 2018-2019 dành cho sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2018

28/08/2018 02:46

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

Số:    03  /TB-KTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28  tháng 08  năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v thu học phí kì I năm học 2018-2019)

            Căn cứ quyết định 206/QĐ-ĐHM ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí, phí và lệ phí năm học 2017-2018;

            Căn cứ quyết định số 258/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 07 năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành quy định mức thu học phí của hệ đại học chính quy, song bằng nhập học năm 2017-2018,

            Khoa Kiến Trúc- Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo mức thu học phí  kì I năm học 2018-2019 dành cho sinh viên tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 (Danh sách tải về tại đây)  như sau:

  1. Mức thu:

305.000đồng /1 Tín chỉ

Đồ án tốt nghiệp: 10TC = 3.050.000đ
            Thực tập tốt nghiệp: 2TC = 610.000đ
            Tiền lễ trao bằng, in sao bằng bảng điểm: 250.000đ

            2.   Thời gian đóng học phí:

                    Từ ngày 29/8/2018 đến 9/9/2018

  1. Phương thức thu học phí:

Nộp qua tài khoản ngân hàng:
Số TK: 0301003556688- Khoa Kiến Trúc- Viện Đại Học Mở Hà Nội- Vietcombank chi nhánh Hoàn Kiếm

            Đề nghị sinh viên chú ý đóng học phí đóng tiền học phí đúng thời hạn đã quy định.

Trân trọng cảm ơn

 

TM BAN CHỦ NHIỆM KHOA

ThS. Võ Thùy Dung

 


(332 lượt xem)