Thông báo thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2019

31/01/2019 08:48

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

v/v thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2019

Căn cứ kế hoạch năm học của Trường Đại học Mở Hà Nội, thời gian thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2019 dự kiến 17 tháng 3 năm 2019.( Sẽ có thông báo chi tiết )

Đề nghị các bạn sinh viên đăng ký dự thi nộp lệ phí thi tại văn phòng Khoa CS1 vào giờ hành chính các ngày từ 25 tháng 2 năm 2019 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2019.

Đối tượng dự thi:

  • Tất cả các sinh viên  đã tích lũy học phần Anh văn 3
  • Các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp lưu ý thời hạn của  chứng chỉ chuẩn đầu ra phải có giá trị  đến hết tháng 9/2019
  • Cán bộ thu lệ phí : Lưu Ngọc Bích

 

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

(Đã ký)

ThS.KTS Võ Thùy Dung

 

 

 


(197 lượt xem)