Kết quả kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp lần 1 và lịch kiểm tra lần 2

30/01/2019 12:16

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 LẦN 1 VÀ LỊCH KIỂM TRA LẦN 2 

1/ KẾT QUẢ (Chi tiết tải về tại đây):

- 22/37 SV đạt yêu cầu 

- 11/37 SV  chưa đạt yêu cầu ( phải kiểm tra lại lần 2 theo lịch  )

- 04/37 SV Dừng ĐATN do chưa hoàn thành thủ tục đăng ký và không đến kiểm tra 

2/ LỊCH KIỂM TRA LẦN 2

- 9h00 thứ tư ( 13/2/2019)  tại P406 cơ sở học tập An & Huy KCN Ngọc hồi HN

3/ CHÚ Ý  : Sinh viên không đạt tiến độ sẽ không được tiếp tục làm ĐATN


(242 lượt xem)