Kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2015”

19/01/2015 10:14

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v tuyển chọn đội tuyển Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên)

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức “Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên năm 2015” của Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Kiến trúc xây dựng đội tuyển tham dự và kế hoạch tuyển chọn như sau:

  1. Đối tượng tham gia đội tuyển:
  • Các sinh viên của Khoa Kiến trúc.
  • Đạt kết quả vòng sơ loại do Khoa tổ chức.
  1. Thời gian – địa điểm đăng ký tham gia vòng sơ loại:

Từ ngày 20/01/2015 đến hết ngày 13/02/2015 tại Văn phòng Khoa Kiến trúc – cơ sở 2 (Phòng 410 - Tòa nhà An & Huy)

Khoa sẽ tổ chức thi sơ loại đội tuyển Tin học và đội tuyển Tiếng Anh trước khi chọn đội tuyển chính thức (10 thí sinh Tin học và 10 thí sinh thi Tiếng Anh) vào ngày 03/3/2015.

  1. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia đội tuyển:
  • Có cơ hội giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ với các sinh viên trong toàn trường về lĩnh vực Tin học và Tiếng Anh.
  • Được Khoa tổ chức hướng dẫn ôn tập các phần thi Tin học và Tiếng Anh.
  • Được ghi nhận và đánh giá trong kết quả rèn luyện của sinh viên hàng năm.
  • Được hưởng các phần thưởng theo quy định của Ban tổ chức khi đoạt giải.

Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị toàn thể đoàn viên – sinh viên trong Khoa nhiệt tình hưởng ứng tham gia hoạt động trên.

T/M BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Phó chủ nhiệm

(đã ký)

ThS. Ngô Thanh Tùng

 


(910 lượt xem)