Thông báo thành lập đoàn tham dự workshop

27/09/2018 08:22

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

WORKSHOP “CẢNH QUAN KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG

TP. CẦN THƠ

Từ 21/10 đến 27/10/2018

I. Mục tiêu :

- Bảo tồn các giá trị về kiến trúc, xã hội và hình thái đô thị.

- Chỉ ra những gì cần được bảo vệ và phục hồi, những gì có thể được xây dựng.

II. Kế hoạch công tác:

Ngày

Thời gian

Nôi dung

Địa điểm

Thành phần

Chủ nhật

21/10/2018

14h00

Đoàn di chuyển đến TP. Cần Thơ

 

 

Thứ hai

22/10/2018

8h-9h

Gặp gỡ, trao đổi với UBND  TP. Cần Thơ, TP. Cần Thơ, xác định mối quan tâm của xã đối với công tác tổ chức cảnh quan không gian công cộng của thành phố

VP. UBND  TP. Cần Thơ

Đại diện UB, Thành viên đoàn làm WS

13h-17h

Giao nhiệm vụ workshop, khảo sát hiện trạng các điểm nghiên cứu

 TP. Cần Thơ

Thành viên đoàn công tác

Thứ ba

23/10/2018

8h-19h

Sinh viên làm bài tập thực địa Workshop

Duyệt tiến độ bài tập Workshop

 

 TP. Cần Thơ

Thành viên đoàn công tác

Thứ tư

24/10/2018

8h-19h

Thứ năm

25/10/2018

8h-19h

Thứ sáu

26/10/2018

9h-12h

Báo cáo, đánh giá sơ bộ kết quả bài tập Wokshop

 TP. Cần Thơ

Đại diện UB, Thành viên đoàn làm WS

12h30

Liên hoan tổng kết (do ĐH. Kiến trúc HN mời)

 

Đại diện UB, Thành viên đoàn làm WS

Thứ bảy

27/10/2018

12h00

Đoàn di chuyển về TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

03/11/2018

9h00

Bảo vệ kết quả nghiên cứu Workshop

ĐH. Kiến trúc HN

Đại diện UB, Thành viên đoàn làm WS

III. Đề xuất hỗ trợ của đoàn đối với địa phương :

 • Những tài liệu, bản đồ, bản đạc chi tiết liên quan đến khu vực nghiên cứu.
 • Định hướng phát triển đã được phê duyệt của thành phố đối với khu vực nghiên cứu.
 • Hỗ trợ 01 phòng làm việc cho đoàn trong thời gian nghiên cứu.

+ Địa điểm: Tại UBND TP. Cần Thơ hoặc gần đó.

+ Thời gian sử dụng: 8h00 – 23h00 các ngày.

 • Hỗ trợ cho đoàn công tác truyền thông của sự kiên: mời các đơn vị địa phương, báo chí tham gia, đưa tin trong quá trình đoàn công tác.

DANH SÁCH ĐOÀN CÔNG TÁC

TP. Cần Thơ (21/10-27/10/2018)

TT

Họ tên

Chức vụ

Ghi chú

 1.  

TS. KTS. Nguyễn Thái Huyền

Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trưởng đoàn

 1.  

GS. Sylvie Fanchette

Giám đốc phụ trách nghiên cứu trung tâm Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD)

Phó đoàn

 1.  

GS. Sylvie Assasin

Giảng viên Đại học Kiến trúc Quốc gia Toulouse (ENSA Toulouse)

Thành viên

 1.  

TS.KTS. Lê Chiến Thắng

Viện trưởng Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thành viên

 1.  

ThS.KTS. Vương Khánh Toàn

GV khoa Quản lý đô thị

Thành viên

 1.  

GV. Phạm Minh Hoàng

Giảng viên Viện Đại học Mở

Thành viên

 1.  

CN. Phạm Hoài Nam

Chuyên viên Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

Thành viên


(124 lượt xem)