Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2018-2019

17/12/2018 10:49

Căn cứ Kế hoạch số 3711/KH-ĐHM ngày 16/10/2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên đại học hệ chính quy giữa khóa và cuối khóa năm học 2018 - 2019. Vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc (tòa nhà An & Huy) đã tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2018-2019;

Về phía khách mời có ThS Đào Anh Tuấn- Giảng viên Học viện  chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Về phía Khoa có ThS Ngô Thanh Tùng  Phó trưởng Khoa, các thầy cô giáo trong khoa và toàn thể các bạn sinh viên các khóa K23,24,25.

Kết thúc Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên sẽ nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên  trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.

Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.


(470 lượt xem)