Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện

25/12/2014 10:34

Vào ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2014, tại Phòng truyền thống, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức nghiệm thu 2 đề tài NCKH cấp Viện của cán bộ, giảng viên Khoa Kiến trúc. 

Đề tài 1: 

  • “Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên ngành thiết kế của Khoa tạo dáng công nghiệp – Viện Đại học Mở Hà Nội”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.  Nguyễn Huy Hoàng

Chủ tịch HĐ: TS. Nguyễn Mai Hương

Đề tài 2: 

  • Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội trong giai đoạn chuyển giao từ niên chế sang tín chỉ”.

Chủ nhiệm đề tài: ThS.  Ngô Thanh Tùng

Chủ tịch HĐ: TS. Trương Tiến Tùng

Các đề tài được Hội đồng đánh giá cao và được nghiệm thu!


(1028 lượt xem)