Kế hoạch Thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2017

26/07/2017 05:50

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Kế hoạch Thi Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ đợt 2 năm 2017

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo lịch thi CĐR năng lực Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội như sau:

  • Thời gian: ngày 12 và 13 tháng 8 năm 2017.
  • Đối tượng dự thi: toàn bộ sinh viên lớp K21KT và sinh viên lớp K20KT chưa đạt CĐR (danh sách đính kèm tải về tại đây).

Đề nghị tất cả các thí sinh nhanh chóng nộp lệ phí thi cho cô Linh giáo vụ Khoa tại cơ cở 1 trong các ngày từ 27 tháng 7 đến hết ngày 4 tháng 8 năm 2017 trong giờ hành chính. Lệ phí thi cụ thể như sau:

  • Thi lần đầu: 300.000 đ.
  • Thi lại: 60.000đ/ kỹ năng

Đề nghị các bạn trong danh sách đối tượng dự thi khẩn trương nộp lệ phí thi đúng hạn.

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PCN PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung

 


(277 lượt xem)