Lịch thi và thể hiện đồ án tháng 6 năm 2017

12/06/2017 10:09

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA KIẾN TRÚC
LỊCH THI THÁNG 6 NĂM 2017
Tuần 25 - 2017 (Từ 19/6/2017 đến 23/7/2017)
THỨ/ NGÀY THI GIỜ THI LỚP THI MÔN THI  PHÒNG THI SỐ SINH VIÊN DỰ THI GHI CHÚ
Thứ 4
21/06/2017
8h00' K23KT Lịch sử kiến trúc (ca 1) 404 118  
405
10h00' Lịch sử kiến trúc (ca 2) 404  
405
13h00' K22 Vật lý kiến trúc HP2 (Khí hậu & chiếu sáng) 404 52  
405
15h00' KP Cơ lý thuyết 404 42  
405
Thứ 5
22/06/2017
8h00' KP Cấu tạo kiến trúc 404 24  
10h00' KP Hình học họa hình 1 404 17  
13h00' KP Mỹ học 404 27  
15h00' KP Vật lý kiến trúc HP1 (Âm học) 404 30  
Thứ 6
23/06/2017
8h00' KP Anh văn HP3 404 39  
10h00' KP Vật lý kiến trúc HP2 (Khí hậu & chiếu sáng) 404 37  
LỊCH THỂ HIỆN ĐỒ ÁN NHÀ Ở 1 
Thứ tư 21/6/2017  9h00 KP Điểm danh ký bản vẽ A0 405 sinh viên thể hiện bài tại lớp từ 9h00 -17h00 
Thứ năm  22/6/2017  8h00 KP Điểm danh ký bản vẽ A0 405 sinh viên thể hiện bài tại lớp từ 8h00 -12h00 
Thứ năm  22/6/2017  12h00 KP Thu bài  405  
LỊCH THU ĐỒ ÁN CÔNG NGHIỆP 2 (Cập nhật thay đổi) 
Thứ tư 21/6/2017  10h00- 10h30 KP Thu bài  VP khoa  sinh viên thể hiện bài tại nhà 
  Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017
GIÁO VỤ KHOA P.CHỦ NHIỆM PT KHOA
   
Nguyễn Diệu Linh Ths.Võ Thuỳ Dung

(506 lượt xem)