Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp năm 2017 Khoa Kiến trúc.

03/06/2017 09:17

     Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-HĐTN ngày 10/05/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc cho phép sinh viên được bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học, ngày 03/06/2017 Khoa Kiến trúc đã tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho 64 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp năm 2017 với 04 Hội đồng gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư đầu ngành đang tham gia công tác và giảng dạy tại Khoa.

Hội đồng 1

1-      PGS.TS Doãn Minh Khôi – Chủ tịch hội đồng

2-      ThS. KTS Tạ Thị Yến - Ủy viên thư ký

3-       ThS.KTS Nguyễn Tuyết Nga - Ủy viên

4-      ThS.KTS Nguyễn Thị Phương Anh - Ủy viên

5-      ThS.KTS Dương Mạnh Thắng - Ủy viên

Hội đồng 2

1-      PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ tịch hội đồng  

2-      ThS.KTS Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên thư ký

3-       TS. KTS Tạ trường Xuân - Ủy viên

4-       ThS.KTS Phạm Minh Hoàng - Ủy viên

5-       ThS.KTS Phạm Hồng Hà - Ủy viên

Hội đồng 3

1-      ThS.KTS Võ Thùy Dung - Chủ tịch hội đồng

2-      Ths .KTS Dương Bích Phượng  - Ủy viên thư ký

3-      TS.KTS Nguyễn Quang Minh - Ủy viên

4-      TS.KTS Vương Hải Long - Ủy viên

5-      GVC. KTS Trần Văn Khơm - Ủy viên

Hội đồng 4

(Bảo vệ ngày 06/06/2017)

1-      GS.TS Hoàng Đạo Kính - Chủ tịch hội đồng

2-      ThS.KTS Phạm Minh Hoàng  - Ủy viên thư ký

3-      PGS.TS Doãn Minh Khôi - Ủy viên

4-      ThS.KTS Võ Thùy Dung - Ủy viên

5-      ThS.KTS Phạm Tuấn Long - Ủy viên

 

     ThS. Ngô Thanh Tùng - Phó Trưởng Khoa Kiến trúc thừa ủy nhiệm của Hội đồng tốt nghiệp Nhà trường công bố các quyết định về việc thành lập hội đồng xét tốt ngiệp Đại học, cho phép sinh viên được bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học và hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học của ngành Kiến trúc khóa 2012 - 2017.

Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

 

(370 lượt xem)