Lịch thể hiện đồ án công nghiệp 2 lớp K21

01/06/2017 12:37

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v lịch thể hiện đồ án công nghiệp 2 lớp K21)

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo lịch thể hiện đồ án công nghiệp 2 lớp K21 như sau:

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Thứ 6 (2/6/2017) đến  Chủ nhật  (11/6/2017)

Sinh viên thể hiện đồ án tại nhà

 

10h00’ Thứ 2 (12/6/2017)

Nộp bài

Phòng 410

Lưu ý:

  • Khối lượng: Thể hiện bố cục bản vẽ A1 (theo hướng dẫn của gv)
  • Yêu cầu: Sinh viên thể hiện bằng mọi chất liệu

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(276 lượt xem)