Thông báo kế hoạch chấm sơ khảo và bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2017

24/05/2017 11:48

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch chấm sơ khảo và bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2017)

Căn cứ kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2017. Ban chủ nhiệm Khoa Kiến trúc thông báo lịch chấm ĐATN năm 2017 như sau:

Sơ khảo ĐATN 7h30 thứ ba  ngày 30/05/2017 -  Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

Bảo vệ  ĐATN Hội đồng Di sản 7h30 thứ ba ngày 06/06/2017 - Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

Bảo vệ  ĐATN 7h30 thứ bảy ngày 03/06/2017 - Cơ sở 2 Khoa Kiến trúc

- Danh sách sinh viên tải về tại đây

YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG ĐATN TẠI HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO:

 1. ĐATN  thể hiện 5 đến 10 bản vẽ trên khổ giấy A0 dán trên bìa cứng 3 mm theo đúng yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật (Các thông tin về tên khoa, trường và đề tài TN ở phía trên; khung tên ở góc phải phía dưới).
 2. Thuyết minh khổ A3 kèm theo toàn bộ bản vẽ (1 bản in đen trắng).

YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG ĐATN TẠI HỘI ĐỒNG CHÍNH THỨC:

 1. Các bản vẽ khổ A0 đã chỉnh sửa theo góp ý tại HĐ sơ khảo có đầy đủ chữ ký của GVHD.
 2. Thuyết minh khổ A3 kèm theo toàn bộ bản vẽ (1 bản in màu và 2 bản đen trắng có chữ ký của GVHD).
 3. 01 đĩa CD chứa các nội dung trên.

CÁC YÊU CẦU KHÁC (nộp trước ngày 2/6/2017)

 1. Tóm tắt toàn bộ khối lượng đồ án TN bố cục vào 02 trang A4 để in tuyển tập ĐATN năm 2017 và gửi file vào địa chỉ phuong1368@gmail.com (Theo mẫu đính kèm tải về tại đây).
 2. Bản đánh giá và chấm điểm của GVHD (Theo mẫu đính kèm tải về tại đây) nộp cho cô Linh tại CS2 (SĐT: 01665521731).
 3. Bản sao bằng Tốt nghiệp THPT.
 4. Đơn đề nghị xét tốt nghiệp có dán ảnh (Theo mẫu đính kèm tải về tại đây)

CHÚ Ý:

 • Sinh viên phải nộp đầy đủ khối lượng theo hướng dẫn và đúng thời hạn quy định.
 • Các sinh viên không tham gia và không đạt điểm 5 tại Hội đồng sơ khảo sẽ không được tham gia hội đồng chính thức.
 • Sinh viên không có tên trong danh sách hội đồng đề nghị mang theo thuyết minh ĐATN ( 01 bản mầu), bản đánh giá và chấm điểm của GVHD gặp Cô Linh làm thủ tục bảo lưu kết quả tại HĐ sơ khảo ( 8h00-11h00 ngày 30/5/2017)

BCN KHOA KIẾN TRÚC

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(901 lượt xem)