Chương trình thực tập hè 2017 dành cho sinh viên Kiến trúc

23/05/2017 10:43

- Các yêu cầu và mô tả công việc sinh viên tải về tại đây.

- Sinh viên hoàn thành Hồ sơ ứng tuyển vị trí thực tập theo mẫu đính kèm (tải về tại đây).

- Nộp bản mềm theo địa chỉ: hpm.hou@gmail.com


(417 lượt xem)