Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

23/05/2017 08:28

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019. "Đoàn Kết - Tình nguyện - Sáng tạo - Phát triển"

Thời gian: 23/5/2017

Địa điểm: Nhà Văn hoá Học sinh - Sinh viên, số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng Hà Nội.

 


(623 lượt xem)