Lịch thể hiện đồ án quy hoạch lớp K22

10/05/2017 03:09

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v lịch thể hiện đồ án quy hoạch lớp K22

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo lịch thể hiện đồ án quy hoạch lớp K22 như sau:

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Từ thứ 5 (11/5/2017) đến thứ 5 (18/5/2017)

Sinh viên thể hiện đồ án tại nhà

 

Thứ 6 (19/5/2017)

Chấm bài

Phòng 401

Lưu ý:

  • Khối lượng: theo hướng dẫn của giảng viên.
  • Sinh viên chuẩn bị trưng bày bài từ 7h30’ – 8h30’ tại phòng 401.
  • Hội đồng bắt đầu làm việc lúc 8h30’.
  • Sinh viên chuẩn bị bài xong trước khi Hội đồng bắt đầu làm việc.

 

 

T/M BCN KHOA KIẾN TRÚC

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA

ThS.KTS Võ Thùy Dung


(284 lượt xem)