Thông báo thu báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017

21/04/2017 03:39

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA KIẾN TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v thu báo cáo NCKH sinh viên năm 2017

Căn cứ kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Khoa Kiến trúc thông báo lịch thu báo cáo như sau:

  • Thời gian: 15h00’ - 16h00’ thứ tư ngày 3/5/2017.
  • Khối lượng gồm có 01 báo cáo toàn văn khổ A4 theo mẫu quy định (bản cứng); 01 đĩa CD có chứa nội dung:  báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt, slide báo cáo; phiếu nhận xét của GVHD (theo mẫu đính kèm).
  • Cán bộ phụ trách: cô Dương Bích Phượng

Đề nghị sinh viên chuẩn bị khối lượng đầy đủ và nộp đúng hạn!

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

ThS Võ Thùy Dung


(205 lượt xem)